ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

Със Заповед № 223/24. 01. 2020 г. на Кмета на община Бургас и Заповед № РД – 01-12/24.01.2020 г. на Директора на Регионална здравна инспекция – Бургас, се преустановяват учебните занятия във всички училища на територията на областта за периода от 27. 01. 2020 г. – 31. 01. 2020 г. включително.

От 03. 02.  2020  г. учебните занятия продължават по същия график, както следва:

ПЪРВА СМЯНА – I – IV клас

ВТОРА СМЯНА  – V – VII клас