На вниманието на ученици и родители!

Зимна ваканция

ЗИМНА ВАКАНЦИЯ от 01.02.2014 г. до 04.02.2014 г. вкл. на основание Заповед N РД 09-1129/04.09.2013г. на Министъра на образованието и науката УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ - II  СРОК - ПРОДЪЛЖАВАТ НА 05. О2. 2014 г. ПО СЛЕДНИЯ ГРАФИК: ПЪРВА СМЯНА - ПГ, I клас,  V,  VI и  VII клас ВТОРА СМЯНА - II, III и IV клас    4 ФЕВРУАРИ 2014 ОБЛАСТЕН КРЪГ [още]

На вниманието на родителите!

Родителска среща

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА ЗА ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП V, VI и VII клас 27 януари 2014 г. - 18 часа

На вниманието на ученици и родители!

Олимпиада

ОБЩИНСКИ КРЪГ НА ОЛИМПИАДА "ЗНАМ И МОГА" за ученици от IV клас 25 януари 2014 г. - 9 часа Учениците следва да се явят в училище в 8,30 часа.

На вниманието на ученици, учители и родители!

ОТ  УТРЕ - 23 януари 2014 г. СЕ ВЪЗОБНОВЯВАТ НОРМАЛНИ УЧЕБНИ ЗАНЯТИЯ.