БЛАГОТВОРИТЕЛЕН КОНЦЕРТ

ОГРОМНИ БЛАГОДАРНОСТИ НА РОДИТЕЛИ, УЧЕНИЦИ, УЧИТЕЛИ И ГОСТИ ЗА СЪБРАНИТЕ СРЕДСТВА ОТ  ДАРЕНИЯ И ОТ БЛАГОТВОРИТЕЛНИЯ КОНЦЕРТ ЗА ЛЕЧЕНИЕТО НА АННА – МАРИЯ! Общата сума 9 607,81лева е внесена по банковата сметка за Анна – Мария с Вносна бележка с уникален Рег. № BORD0024377 на  19. 12. 2013 г. НАШЕТО КОЛЕДНО ВЪЛШЕБСТВО ЗА АННА - МАРИЯ    18 [още]

На вниманието на ученици и родители

Заповед N РД 09 - 1712 / 22. 11. 2013 г. на Министъра на образованието и науката ОПРЕДЕЛЯ: 14. 12. 2013 г. - събота - за учебен ден за учениците на територията на Р България - учебните занятия се провеждат със Седмичното разписание за ден - понеделник 21. 12. 2013 г. - за неучебен ден за учениците [още]

6 декември 2013

ДЕН НА ГРАД БУРГАС ЧЕСТИТО НА ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ ОТ ОУ "ВАСИЛ АПРИЛОВ" - БУРГАС, НАГРАДЕНИ ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА - БУРГАС ЗА ПОСТИГНАТИ ВИСОКИ РЕЗУЛТАТИ В ОБЛАСТИТЕ: Математика, Информационни технологии, Чуждоезиково обучение, Изкуства и Спорт.   БЛАГОТВОРИТЕЛНА НИКУЛДЕНСКА ИЗЛОЖБА за Анна – Мария Радостинова Гепова от 7 а клас. Нашата Ани – с много обич и пожелания скоро отново да бъде  сред [още]

На вниманието на ученици и родители

РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ 27 ноември 2013 г. - сряда - 18 часа - Начален етап 28 ноември 2013 г. - четвъртък - 18 часа - Прогимназиален етап ГРАФИК НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ от 2 декември 2013 г. ПЪРВА СМЯНА - ПГ, 1 клас, 5, 6, 7 клас ВТОРА СМЯНА - 2, 3, 4 клас