24 май 2014

Празник

ДЕН НА БЪЛГАРСКАТА ПРОСВЕТА И КУЛТУРА И НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ

Неучебни дни

VII клас

21 май 2014 г. Национално външно оценяване и прием Български език и литература / на основание Заповед N РД 09-1129/04.09.2014 г. на Министъра на образованието и науката / 22 май 2014 г. Неучебен ден / на основание Заповед N РД 09-465/28.03.2014 г. на Министъра на образованието и науката / 23 май 2014 г. Национално външно оценяване и прием Математика / на основание [още]

Важно съобщение

Важно!

НА ВНИМАНИЕТО НА УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ! ОТ 19. 05. 2014 г. - понеделник УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ ПО СЛЕДНИЯ ГРАФИК: ПЪРВА СМЯНА ПГ, I клас, V, VI, VII клас ВТОРА СМЯНА II, III, IV клас

Национално външно оценяване

НВО - IV клас

На основание Заповед N 356 / 23. 04. 2014 г. на Директора на ОУ "Васил Априлов" - Бургас, родителите на учениците от IV клас могат да получат информация за резултатите от Националното външно оценяване от Класните ръководители на 19 и 20 май 2014 г.