ПОКАНА

Бюджет

КАНИМ ВИ ДА ПРИСЪСТВАТЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА 5 МАРТ 2014 г. от 18 часа в Зала на III етаж, ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД: 1. ОТЧЕТ на БЮДЖЕТ 2013. 2. ПРОЕКТ на БЮДЖЕТ 2014.

На вниманието на ученици и родители!

ГРАФИКЪТ на учебния процес от 4 март 2014 г. се променя както следва: ПЪРВА СМЯНА - ПГ, I, II, III И IV клас ВТОРА СМЯНА - V, VI VII клас