Важно съобщение

VII клас

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ VII клас И РОДИТЕЛИТЕ ИМ, ПРЕДОСТАВЕНА ОТ РИО - БУРГАС: РЕЗУЛТАТИ VII КЛАС по Български език и литература и по Математика ЗАПОЗНАВАНЕ с проверените писмени работи

2 юни 2014

2 ЮНИ

ДЕН НА БОТЕВ И НА ЗАГИНАЛИТЕ ЗА СВОБОДАТА И НЕЗАВИСИМОСТТА НА БЪЛГАРИЯ ПОКЛОН!

1 юни 2014

1 юни

МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ДЕТЕТО ЧЕСТИТ ПРАЗНИК НА ВСИЧКИ ДЕЦА!

30 май 2014 г.

МОМН

ПРЕДОСТАВЕНА Е ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЛИНК: ФИНАНСИ - ЗОП