На вниманието на ученици, учители и родители!

05.12.2017г. - вторник - е неучебен, но присъствен ден за учениците, учителите и служителите от          ОУ "Васил Априлов" - Бургас, на основание Заповед №215/01.12.2017г. на Директора.                Присъствието на всички ученици в училище е задължително, за осъществяване на дейностите по Програма за провеждане на празника на град Бургас.   ПРОГРАМА за 5 декември 2017 година  

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, УЧИТЕЛИ, РОДИТЕЛИ И ГОСТИ на сайта на ОУ "Васил Априлов" - Бургас, Официалният сайт на училището е в процес на актуализация , за което молим да ни извините. Разчитаме на Вашето разбиране!