На вниманието на родителите!

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

КАНИМ ВИ НА РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ

ЗА НАЧАЛОТО НА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

ПО СЛЕДНИЯ ГРАФИК:

19.09.2017г. – вторник 18 часа Начален етап – I, II, III, IV клас
20.09.2017г. – сряда 18 часа Прогимназиален етап – V, VI, VII клас

 

16 септември 2017г.

НАШЕТО УЧИЛИЩЕ СЕ ВКЛЮЧВА В

КАМПАНИЯТА

“ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ”.

Нека всички заедно –

ученици и учители

да бъдем винаги в един ОТБОР!

Начало: 9  часа – в училищния двор