Документи

СТРАТЕГИЯ 2016-2020 за развитието на ОУ “Васил Априлов” – Бургас
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН – 2016/2017  
ГРАФИК на учебния процес – 2016/2017  
ГОДИШЕН ПЛАН – 2016/2017
ОРГАНИЗАЦИЯ на УЧЕБНИЯ ДЕН – 2016/2017  
МЕРКИ за повишаване на КАЧЕСТВОТО на образованието – 2016/2017  
ПРОГРАМА за целодневна организация на учебния ден  
ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи – 2016/2017  
ПРОГРАМА за превенция на ранното напускане на училище – 2016/2017