Начален етап

За Вас, ученици!

Предоставяме Ви материали

за образователно-възпитателния процес

през учебната 2016/2017 година:

Pfeil  СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ – II срок – 2016/2017

ГРАФИК за КОНТРОЛНИ РАБОТИ – II срок – 2016/2017

58982587_15013178_27-150x6
  ГРАФИК на УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС – 2016/2017

ДНЕВНО РАЗПИСАНИЕ – 2016/2017

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ – I срок – 2016/2017

ГРАФИК за КОНТРОЛНИ РАБОТИ – I срок – 2016/2017

ПРОМЯНА на ГРАФИК за КОНТРОЛНИ РАБОТИ – I срок – 2016/2017

58982587_15013178_27-150x6

Твоите лични данни в Интернет

Информация по предмети и класове – в линка “Учебни материали”.

Състезанията, организирани от Сдружението на българските начални учители и резултатите,

за ученици от I – IV клас са посместени в www.sbnu.org.

Малките  откриватели

Забавен детски сайт

Любознайко-Сайт за любознателните деца

Тайните на света