Начален етап

За Вас, ученици!

Предоставяме Ви материали

за образователно-възпитателния процес

през учебната 2017/2018 година:

Pfeil  Заповед на Министъра на образованието и науката за ваканции

Заповед на Министъра на образованието и науката за НВО

58982587_15013178_27-150x6
Учебни помагала за Начален етап за учебната 2017/2018 година

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Предстоят Родителски срещи, на които е създадена организация от
Класния ръководител и Родителския актив за обща заявка
за закупуване на учебните помагала за учениците от класа.

По Ваша преценка може да се включите в общата заявка или
да ги закупите индивидуално.

58982587_15013178_27-150x6

Твоите лични данни в Интернет

Информация по предмети и класове – в линка “Учебни материали”.

Състезанията, организирани от Сдружението на българските начални учители и резултатите,

за ученици от I – IV клас са посместени в www.sbnu.org.

Малките  откриватели

Забавен детски сайт

Любознайко-Сайт за любознателните деца

Тайните на света