Проект Големият лов на растения

Проектът „Големият лов на растения” се фокусира върху биоразнообразието с особено ударение върху растенията и свързаните с тях видове.

Целта е да образова учениците за биоразнообразието и неговото значение и да ги насърчи да предприемат положителни действия. Включена е група ученици 9-10 годишните – Изследователи, с ръководител Радостина Георгиева – Учител в ЦДО.

Изготвяне на карта на местообитанието – скица на двора, с отбелязани всички видове – растителни и животински, които виреят или живеят там, за да се следи развитието им.

Повишаване нивото на осведоменост относно биоразнообразието, чрез образователни методи и похвати, за предоставяне на децата по най-подходящ за възрастта им начин информация, какво е биоразнообразие и как те могат да го опазват, с какви видове съжителстват и как да се грижат за тях.

Запознаване по-подробно на децата с растенията, птиците, насекомите и животните,  организиране на викторина, състезание, конкурс за рисунка, чрез които те да научат всичко за тях.

Невероятни шедьоври – рисунки от семена. Това е част от Процедурата за изпълнение на проекта „Големият лов на растения ”, насочен към биоразнообразието, който се представлява в България и достига до вас благодарение на Българско Движение „Син флаг“.

 

 

Иновативно училище