Прием в V клас

В ОУ “Васил Априлов” – Бургас за учебната 2018/2019 година в ПЕТИ клас

НЯМА свободни места.

Иновативно училище