Прогимназиален етап

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ,

Предоставяме Ви материали, свързани с

образователно-възпитателния процес през Учебната 2017/2018година.

 Pfeil Заповед на Министъра на образованието и науката за ваканции

Заповед на Министъра на образованието и науката за НВО

58982587_15013178_27-150x6
Учебни помагала за Прогимназиален етап за учебната 2017/2018 година
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Предстоят Родителски срещи, на които е създадена организация от
Класния ръководител и Родителския актив за обща заявка
за закупуване на учебните помагала за учениците от класа.

По Ваша преценка може да се включите в общата заявка или
да ги закупите индивидуално.

 Твоите лични данни в Интернет

В линк  “Учебни материали” може да намерите информация по предмети и класове.