АКТУАЛНО

НА ВНИМАНИЕТО НА УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ!

05.12.2018г. – сряда – е неучебен, но присъствен ден

за учениците, учителите и служителите от ОУ “Васил Априлов” – Бургас,

на основание Решение №12/13.09.2018г. на Педагогическия съвет.

Присъствието на всички ученици в училище е задължително,

за осъществяване на дейностите по

Програма за провеждане на празника на град Бургас.

Програма за 5 декември 2018г.

6 декември 2018г. – четвъртък – неучебен ден за всички ученици

от училищата на територията на Община Бургас

/на основание Заповед №3404/30.11.2018г. на Кмета на Община Бургас/.

 

 НА ВНИМАНИЕТО НА УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ!

От 01.11.2018г. до 04.11.2018г. вкл. е ЕСЕННА ВАКАНЦИЯ!

/на основание Заповед №РД 09-1708/29.08.2018г. на

Министъра на образованието и науката/

Учебните занятия продължават на 05.11.2018г. по същия график.

СЪОБЩЕНИЕ

От 01.10.2018г. фирмата – наемател на училищния стол ЕТ „Янко Мермеклиев“ стартира инициатива – ЕДНОКРАТНО  безплатно хранене
за учениците от I до IV клас.

В тази връзка на всяко дете ще бъде преведена сума за
ЕДИН  храноден /3,50лв./.

Родителите трябва по електронен път /www. e-stol.com/ да запишат детето си за ЕДИН ДЕН ОТ СЕДМИЦАТА  по желание и за този ден
ученикът ще получи безплатен обяд.

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ!

ГРАФИК НА РОДИТЕЛСКИТЕ СРЕЩИ ЗА НАЧАЛОТО НА

Учебната 2018/2019 година:

25.09.2018г. – 18,30 часа – Начален етап

26.09.2018г. – 18,30 часа – Прогимназиален етап

НА ВНИМАНИЕТО НА УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ!

ГРАФИКЪТ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС В ОУ “ВАСИЛ АПРИЛОВ” – БУРГАС

ЗА I СРОК НА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА Е КАКТО СЛЕДВА:

ПЪРВА СМЯНА – I, II, III, IV клас 

НАЧАЛЕН ЕТАП

I, II клас – от 8,00 часа
III, IV клас – от 7,30 часа

ВТОРА СМЯНА – V, VI, VII клас 

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

 от 13,30 часа

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Искаме да ви уведомим, че в училището функционира системата e-stol.com, чрез която можете да поръчвате по електронен път храна от училищния стол за своето дете.
Заплащането става по един от трите начина – с
дебитна/кредитна карта, в брой на каса на Изипей или на място в стола, а поръчката можете да направите удобно онлайн чрез компютър или мобилно устройство.

През учебната 2018/2019 година, системата ще бъде отворена за регистрации на деца, както и за поръчки от 10.09.2018.

За да започнете работа със системата, трябва да направите следното:
1. Да регистрирате профил със своя имейл на адрес
www.e-stol.com/register
2. Да добавите едно или повече деца към профила си
3. Да направите и заплатите поръчка за следващите дни

Детето ви няма нужда да носи нищо, в училищния стол ще го очаква
приготвена заплатената храна за обяд.

Ако имате въпроси, можете да се свържете с нас на support@e-stol.com 

СЪОБЩЕНИЕ на Обществения съвет при ОУ “Васил Априлов” – Бургас

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,В случай, че има проблем или предложение, което желаете да бъде обсъдено на заседание на Обществения съвет при Основно училище „Васил Априлов“ – Бургас, моля да използвате формата за обратна връзка, налична на следния линк:


ФОРМА ЗА ВРЪЗКА

или да го изпратите на електронна поща: os.ou.v.aprilov@gmail.com

Общественият съвет не разглежда въпроси и проблеми, касаещи индивидуалното оценяване на учениците, както и такива, които са изцяло от компетенцията на ръководството на училището.

Общественият съвет няма да разглежда постъпили анонимни сигнали и предложения.

Обществен съвет при ОУ „Васил Априлов“ – Бургас

УЧЕБНИ ПОМАГАЛА ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА
Учебни помагала за Начален етап

Учебни помагала за Прогимназиален етап

По желание на родителите може да се направи обща заявка 

за съответната паралелка.

 

Иновативно училище