АКТУАЛНО

м. ЮНИ, 2018г.

 

ОУ “Васил Априлов” – Бургас – учебна 2018/2019 година

II клас – няма свободни места                           V клас – няма свободни места

III клас – няма свободни места                        VI клас – няма свободни места

IV клас – няма свободни места                       VII клас – няма свободни места

1 ЮНИ – ДЕН НА ДЕТЕТО

Пожелаваме на всички деца усмихнат празник!

Бъдете слънчеви и щастливи! Мечтайте!

Пожелаваме Ви весело и незабравимо лято

с много игри и забавления!

 

м. МАЙ, 2018г.
От 08.05.2018г. до 18.05.2018г. Графикът на учебните занятия е както следва:
Първа смяна – Начален етап – I, II, III, IV клас
Втора смяна – Прогимназиален етап – V, VI, VII клас
Национално външно оценяване – IV клас – Начало 10 часа
10.05.2018г. – Български език и литература
14.05.2018г. – Математика
16.05.2018г. – Човекът и обществото
17.05.2018г. – Човекът и природата
11.05.2018г.
  12,20
часа
“Розите на България” – хоро, по музика на “Празнична сюита”
12.05.2018г.
9 часа
120 минути
Състезание по правопис “Пазим езика си” – за ученици от ОУ  “Васил Априлов” – Бургас
– V, VI, VII клас, със съдействие на Гражданско сдружение “Живата вода на България” – София и Министерство на образованието и науката.
21.05.2018г.
10 часа
Национално външно оценяване и приемен изпит по Български език и литература – VII клас
22.05.2018г. Спортен празник на ОУ “Васил Априлов” – Б ургас/неучебен, присъствен ден/
23.05.2018г.
10 часа
Национално външно оценяване и приемен изпит по Математика – VII клас
24,05.2018г. Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост
21.05.2018г.
23.05.2018г.
25.05.2018г.
Неучебни дни /на основание Заповед №РД 09-4130/29.08.2017г, на Министъра на образованието и науката/
От 28.05.2018г. до края на учебната 2017/2018 година Графикът на учебните занятия е както следва:
Първа смяна – Прогимназиален етап – V, VI, VII клас /до 15.06.2018г./

Втора смяна –  Начален етап – I, II, III, IV клас /до 01.06.2018г./