ВАЖНО ЗА УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ!

ОБЩИНСКИ КРЪГ НА ОЛИМПИАДА ПО

Български език и литература

23. 02. 2012 г. – 8 часа

Желаещите да участват ученици от 5, 6 и 7 клас от

ОУ „Васил Априлов“ – Бургас следва да се явят в 7,30 часа

в сградата на училището.

ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДИ

в сградата на ОУ „Васил Априлов“ – Бургас по:

Химия и ООС - 23. 02. 2012 г. – 9 часа

Астрономия23. 02. 2012 г. – 14 часа

ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДИ И СЪСТЕЗАНИЯ:

История и цивилизация – 24. 02. 2012 г. – 9 часа

Класираните ученици се явяват в 8,30 часа

в ОУ „П. Р. Славейков“ – Бургас

„Знам и мога“ – 25. 02. 2012 г. – 10 часа

Класираните ученицисе явяват в 9,15 часа

в СОУ „Димчо Дебелянов“ – Бургас

ОБЩИНСКИ КРЪГ НА ОЛИМПИАДА ПО

Техническо чертане

26. 02. 2012 г. – 9 часа

Желаещите да участват ученици от  7 клас от

ОУ „Васил Априлов“ – Бургас следва да се явят в 8,30 часа

в сградата на училището.

На основание Заповед N РД 09 – 1250 / 03. 09. 2011 г. на

Министъра на образованието, младежта и науката

ЗИМНАТА ВАКАНЦИЯ е от 23. 02. 2012 г. до 26. 02. 2012 г.

Учебните занятия продължават на 27. 02. 2012 г.:

I смяна – ПГ, 1, 2, 3 и 4 клас

II смяна – 5, 6 и 7 клас