Архив за 03.07.2018

ВАЖНО – ПЪРВИ ЕТАП на класиране след VII клас!

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ, Срокът за записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране е от 04.07.2018 г. до 06.07.2018 г. Съгласно Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование: чл. 67: (1) Във втория етап на класиране участват учениците, които: 1. не [още]