Архив за 05.06.2018

На вниманието на родителите на бъдещите първокласници!

ЗАПИСВАНЕ на ученици за I клас след ПЪРВО класиране: от 06.06.2018г. до 12.06.2018г. вкл. - I етаж в сградата на училището Работно време: от 8,00 часа до 18,00 часа  НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:        1. Лична карта на родител или Удостоверение за настоящ адрес. 2. Удостоверение за раждане на детето /за сверяване/. 3. Оригинал на Удостоверение за задължително предучилищно образование. 4. Лична здравно-профилактична [още]