Архив за 04.12.2017

На вниманието на ученици, учители и родители!

05.12.2017г. - вторник - е неучебен, но присъствен ден за учениците, учителите и служителите от          ОУ "Васил Априлов" - Бургас, на основание Заповед №215/01.12.2017г. на Директора.                Присъствието на всички ученици в училище е задължително, за осъществяване на дейностите по Програма за провеждане на празника на град Бургас.   ПРОГРАМА за 5 декември 2017 година