На вниманието на родителите!

Родителска среща

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА ЗА ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП V, VI и VII клас 27 януари 2014 г. - 18 часа

На вниманието на ученици и родители!

Олимпиада

ОБЩИНСКИ КРЪГ НА ОЛИМПИАДА "ЗНАМ И МОГА" за ученици от IV клас 25 януари 2014 г. - 9 часа Учениците следва да се явят в училище в 8,30 часа.

На вниманието на ученици, учители и родители!

ОТ  УТРЕ - 23 януари 2014 г. СЕ ВЪЗОБНОВЯВАТ НОРМАЛНИ УЧЕБНИ ЗАНЯТИЯ.

На вниманието на родителите!

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА ЗА ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП 5, 6 и 7 клас 27 януари 2014 г. - 18 часа МЕЖДУВРЕМЕННО, ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПЪРВИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2013/2014 ГОДИНА, МОЖЕ ДА ПОЛУЧИТЕ ИНФОРМАЦИЯ ОТ КЛАСНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ.