На вниманието на родителите!

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА ЗА ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП 5, 6 и 7 клас 27 януари 2014 г. - 18 часа МЕЖДУВРЕМЕННО, ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПЪРВИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2013/2014 ГОДИНА, МОЖЕ ДА ПОЛУЧИТЕ ИНФОРМАЦИЯ ОТ КЛАСНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ.

ГРИПНА ЕПИДЕМИЯ

Грипна епидемия

ОТ 17. 01. 2014 г. ДО 22. 01. 2014 г. е обявена ГРИПНА ЕПИДЕМИЯ на основание ЗАПОВЕД N 130 / 17. 01. 2014 г. на КМЕТА НА ОБЩИНА - БУРГАС. ЗА ПОСОЧЕНИЯТ ПЕРИОД СЕ ПРЕУСТАНОВЯВАТ УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ. Заповед за грипна епидемия

На вниманието на ученици и родители

НВО

ОБЩИНСКИ КРЪГ НА ОЛИМПИАДА ПО ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 18 януари 2014 г. - 9 часа за 7. клас - 4 астрономически часа Учениците следва да се явят в училище в 8,30 часа - стая N 32.

На вниманието на ученици и родители

ОБЩИНСКИ КРЪГ НА ОЛИМПИАДА ПО ИНФОРМАТИКА 5 януари 2014 г. - 9 часа за ученици от ОУ "Васил Априлов" - Бургас Група Е ( 4.- 5. клас) - 3 астрономически часа Група D ( 6. клас ) и Група C ( 7.- 8. клас ) - 4 астрономически часа