16 септември 2017г.

НАШЕТО УЧИЛИЩЕ СЕ ВКЛЮЧВА В

КАМПАНИЯТА

“ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ”.

Нека всички заедно –

ученици и учители

да бъдем винаги в един ОТБОР!

Начало: 9  часа – в училищния двор

 

 

 

ТРАДИЦИЯТА – ПЪРВИ УЧЕБЕН ДЕН!

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

КАНИМ ВИ НА 15 септември 2017г.

на ТЪРЖЕСТВЕНО ОТКРИВАНЕ

НА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА.

НАЧАЛО: 9 часа

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС ЗА ПЪРВИ СРОК:
ПЪРВА СМЯНА НАЧАЛЕН ЕТАП
ВТОРА СМЯНА ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП