На вниманието на ученици и родители

Заповед N РД 09 – 1712 / 22. 11. 2013 г. на

Министъра на образованието и науката ОПРЕДЕЛЯ:

14. 12. 2013 г. – събота – за учебен ден за учениците на територията на Р България – учебните занятия се провеждат със Седмичното разписание за ден – понеделник
21. 12. 2013 г. – за неучебен ден за учениците на територията на Р България
 
ОБЩИНСКИ КРЪГ НА ОЛИМПИАДИ ПРЕЗ ДЕКЕМВРИ, 2013 г.

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ

15 декември 2013 г. – 9 часа

за ученици от 5, 6 и 7 клас с продължителност

3 астрономически часа.

Учениците следва да се явят в училище

в 8,30 часа.

 

МАТЕМАТИКА

15 декември 2013 г. – 14 часа

за ученици от 4, 5, 6 и 7 клас с продължителност

4 астрономически часа.

Учениците следва да се явят в училище

в 13,30 часа.

 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

21 декември 2013 г. – 8 часа

за ученици от 5, 6 и 7 клас с продължителност

за 5, 6 клас – 2 астрономически часа,

за 7 клас – 3 астрономически часа.

Учениците следва да се явят в училище

в 7,30 часа.

6 декември 2013

ДЕН НА ГРАД БУРГАС

ЧЕСТИТО НА ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ ОТ

ОУ “ВАСИЛ АПРИЛОВ” – БУРГАС,

НАГРАДЕНИ ОТ КМЕТА

НА ОБЩИНА – БУРГАС

ЗА ПОСТИГНАТИ ВИСОКИ РЕЗУЛТАТИ В ОБЛАСТИТЕ:

Математика, Информационни технологии,

Чуждоезиково обучение, Изкуства и

Спорт.

 

БЛАГОТВОРИТЕЛНА НИКУЛДЕНСКА ИЗЛОЖБА

за Анна – Мария Радостинова Гепова от 7 а клас.

Нашата Ани – с много обич и пожелания скоро отново

да бъде  сред нас!

ОГРОМНИ БЛАГОДАРНОСТИ НА РОДИТЕЛИ, УЧЕНИЦИ,

УЧИТЕЛИ И ГОСТИ ЗА НАПРАВЕНИТЕ ДАРЕНИЯ

ЗА ЛЕЧЕНИЕТО НА АННА – МАРИЯ!

Събрани средства от Никулден – 1173,82лв.

Събрани средства от дарения – 5970,20лв.

Общата сума 7144,02лв е внесена по банковата сметка за Анна – Мария

с Вносна бележка с уникален Рег. № BORD00281905 на  05. 12. 2013 г.

15,12часа.